Pengene du investerer kan du ta ut når du vil, men fondssparing er ofte mer lønnsomt hvis du sparer langsiktig - da utjevnes ofte svingningene i markedet. Noen typer fondssparing, Individuell Pensjonssparing og Aksjesparekonto, har dessuten skattefordeler. 


For at du skal komme enkelt i gang med sparing i fond, har vi satt sammen tre fondspakker for deg. 

Pakkene inneholder solide fond som har hatt stabil vekst over lang tid. Hvis du oppretter fast sparing og dermed sprer sparingen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker du personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse


Fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondspakkene regelmessig.

Litt om beregning av avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Priser

Fondene belastes med et årlig forvaltningshonorar. Prisene på det enkelte fond finner du i oversikten over våre fond

Aksjesparekonto - ASK

Med Aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte egenkapitalbevis, aksjer og aksjefond (med aksjeandel >80 %) uten at du må betale skatt på gevinst eller utbytte underveis. Aksjesparekonto oppretter du enkelt i Fondstorget i nettbanken eller mobilbanken.

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing i fond, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon
icon Bestill møte
Ønsker du å vurdere andre fond?

Om pakkene over ikke passer for deg har vi et stort utvalg av fond fra tre ulike leverandører; DNB Asset Management ASA, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Holberg. Gå til vår fondsoversikt.

Fordeler

 • Andelseier sikres en svært god juridisk sikkerhet av egne midler frem til fylte 18 år, da fylkesmannen kan gripe inn i forvaltningen på beløp over 2 G. Jfr. lov om Vergemål for umyndige (§ 36).
 • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes eventuelle skilsmisse eller ved dødsfall

Ulemper:

 • Formue over et bestemt beløp fører til redusert stipend fra Lånekassen
 • Når barnets formue er større en to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) kan fylkesmannen overta forvaltningene av pengene. Vergen/giver kan ta forbehold mot inngripen fra fylkesmannen. 

Velger du å spare i barnets navn er det noen hensyn å ta:

 • Vergemålsloven § 36: Penger som ikke skal forvaltes av fylkesmannen, skal vergen sette på bankkonto i eierens navn.
 • Vergemålsloven §95: Denne loven begrenser ikke en givers eller arvelaters adgang til ved gave eller testament å bestemme at gave eller arv som tilfaller en person under vergemål, skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte.
 • Dersom du sparer i fond må dette gis som en gave til barnet og belastes givers bankkonto.  
 • Giver kan bestemme om gaven skal unnlates fylkesmannen sin disponering ved beløp over 2 G. 

BESTILL FONDSKONTO TIL BARN/mindreårige

Fordeler:

 • Unngår at barna får for høy formue som kan føre til at stipend fra Lånekassen blir avkortet når barna begynner å studere.
 • Foreldrene disponerer pengene etter at barnet er fylt 18 år. Foreldrene kan ha mer kontroll over hva pengene går til, porsjonere ut og sørge for at pengene går til det de er tenkt til.

Ulemper: 

 • Midlene inngår i boene ved foreldrenes eventuelle skilsmisse eller ved dødsfall, og det er en risiko for at de ikke tilfaller den (barnet) sparingen er tiltenkt.